หน้าแรก / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ /เครื่องคำนวณการลงทุน

TPRIME


24 ม.ค. 2563 16.37
ราคาล่าสุด

16.60  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.10 (+0.61%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

107,900

วันก่อนหน้า

16.50

ราคาเปิด

16.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

16.60 - 16.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

12.48 - 20.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

16.60 / 205,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16.90 / 10,000

วิธีการใช้งาน

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %