หน้าแรก / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ / เครื่องคำนวณการลงทุน

TPRIME


21 ม.ค. 2562 16.35
ราคาล่าสุด

12.60  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.10 (+0.80%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

78,800

วันก่อนหน้า

12.50

ราคาเปิด

12.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.60 - 12.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.48 - 13.73

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.60 / 21,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.80 / 30,000

วิธีการใช้งาน

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %