หน้าแรก / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ / เครื่องคำนวณการลงทุน

TPRIME


26 ก.ค. 2560 16.39
ราคาล่าสุด

12.20  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.81%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

13,800

วันก่อนหน้า

12.30

ราคาเปิด

12.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.20 - 12.30

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.00 - 14.02

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.10 / 5,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.20 / 105,600

วิธีการใช้งาน

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %