หน้าแรก / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ /เครื่องคำนวณการลงทุน

TPRIME


15 ม.ค. 2564 16.38
ราคาล่าสุด

11.90  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.83%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

16,100

วันก่อนหน้า

12.00

ราคาเปิด

12.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.80 - 12.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.25 - 16.61

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.30 / 3,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 31,500

วิธีการใช้งาน

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %