TPRIME


22 ม.ค. 2561 14.28
ราคาล่าสุด

12.10  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

5,000

วันก่อนหน้า

12.10

ราคาเปิด

12.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.10 - 12.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.88 - 13.28

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.10 / 18,400

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.30 / 800

Chart Type