TPRIME


27 ก.พ. 2563 10.58
ราคาล่าสุด

15.80  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

17,600

วันก่อนหน้า

15.80

ราคาเปิด

15.40

ช่วงราคาระหว่างวัน

15.40 - 15.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

12.64 - 20.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

15.80 / 26,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16.00 / 200

Chart Type