TPRIME


09 เม.ย. 2564 16.37
ราคาล่าสุด

10.90  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

22,800

วันก่อนหน้า

10.90

ราคาเปิด

10.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.90 - 10.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.25 - 15.39

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.80 / 10,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.90 / 50,000

Chart Type