TPRIME


20 ก.ย. 2562 16.38
ราคาล่าสุด

15.80  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.20 (-1.25%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

80,200

วันก่อนหน้า

16.00

ราคาเปิด

15.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

15.80 - 15.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.39 - 16.34

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

15.80 / 214,600

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

15.90 / 2,600

Chart Type