TPRIME


19 ต.ค. 2561 16.37
ราคาล่าสุด

12.80  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.78%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

338,600

วันก่อนหน้า

12.90

ราคาเปิด

13.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.80 - 13.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.47 - 13.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.50 / 2,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.80 / 98,400

Chart Type