TPRIME


15 ม.ค. 2564 16.38
ราคาล่าสุด

11.90  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.83%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

16,100

วันก่อนหน้า

12.00

ราคาเปิด

12.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.80 - 12.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.25 - 16.61

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.30 / 3,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 31,500

Chart Type