TPRIME


03 เม.ย. 2563 16.38
ราคาล่าสุด

14.00  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

295,600

วันก่อนหน้า

14.00

ราคาเปิด

14.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

14.00 - 14.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.10 - 20.32

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.80 / 2,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

15.00 / 100,000

Chart Type