TPRIME


08 ก.ค. 2563 16.38
ราคาล่าสุด

14.10  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.30 (-2.08%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

120,000

วันก่อนหน้า

14.40

ราคาเปิด

14.40

ช่วงราคาระหว่างวัน

14.10 - 14.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.06 - 20.24

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

14.00 / 50,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14.30 / 11,800

Chart Type