TPRIME


20 ก.ค. 2561 16.35
ราคาล่าสุด

11.70  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.85%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

100,000

วันก่อนหน้า

11.80

ราคาเปิด

11.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.70 - 11.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.17 - 12.28

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.70 / 30,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 10,700

Chart Type