TPRIME


25 มี.ค. 2562 14.27
ราคาล่าสุด

13.80  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า

13.80

ราคาเปิด

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.49 - 14.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.70 / 30,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.90 / 500

Chart Type