TPRIME


24 มี.ค. 2560 16.35
ราคาล่าสุด

13.20  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

213,600

วันก่อนหน้า

13.20

ราคาเปิด

13.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

13.10 - 13.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

12.34 - 14.03

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.10 / 823,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.20 / 1,084,700

Chart Type