TPRIME


21 ม.ค. 2562 16.35
ราคาล่าสุด

12.60  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.10 (+0.80%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

78,800

วันก่อนหน้า

12.50

ราคาเปิด

12.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.60 - 12.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.48 - 13.73

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.60 / 21,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.80 / 30,000

Chart Type