TPRIME


24 ม.ค. 2563 16.37
ราคาล่าสุด

16.60  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.10 (+0.61%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

107,900

วันก่อนหน้า

16.50

ราคาเปิด

16.60

ช่วงราคาระหว่างวัน

16.60 - 16.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

12.48 - 20.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

16.60 / 205,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16.90 / 10,000

Chart Type