TPRIME


25 พ.ค. 2560 12.07
ราคาล่าสุด

12.00  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.20 (+1.69%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

35,100

วันก่อนหน้า

11.80

ราคาเปิด

11.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.90 - 12.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.70 - 14.02

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.00 / 5,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.10 / 500

Chart Type