TPRIME


20 ต.ค. 2560 16.39
ราคาล่าสุด

12.00  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

374,000

วันก่อนหน้า

12.00

ราคาเปิด

12.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.00 - 12.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.94 - 13.95

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 208,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.00 / 686,300

Chart Type