TPRIME


26 ก.ค. 2560 16.39
ราคาล่าสุด

12.20  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.81%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

13,800

วันก่อนหน้า

12.30

ราคาเปิด

12.30

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.20 - 12.30

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.00 - 14.02

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.10 / 5,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.20 / 105,600

Chart Type