TPRIME


03 ส.ค. 2563 15.30
ราคาล่าสุด

14.30  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า

14.30

ราคาเปิด

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.06 - 20.24

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.30 / 2,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14.20 / 24,300

Chart Type