TPRIME


20 ก.ย. 2560 11.26
ราคาล่าสุด

11.90  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า

11.90

ราคาเปิด

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.94 - 13.95

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 500

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.00 / 259,900

Chart Type