TPRIME


24 ก.ค. 2562 14.26
ราคาล่าสุด

16.20  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

25,000

วันก่อนหน้า

16.20

ราคาเปิด

16.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

16.20 - 16.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.44 - 16.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

16.20 / 22,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16.40 / 5,000

Chart Type