TPRIME


22 มิ.ย. 2560 16.36
ราคาล่าสุด

11.80  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.84%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

67,200

วันก่อนหน้า

11.90

ราคาเปิด

11.70

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.70 - 11.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.00 - 14.02

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.80 / 11,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 3,100

Chart Type