TPRIME


01 ต.ค. 2563 16.36
ราคาล่าสุด

12.50  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.79%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

600

วันก่อนหน้า

12.60

ราคาเปิด

12.40

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.40 - 12.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.01 - 20.15

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.40 / 7,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.50 / 207,300

Chart Type