TPRIME


19 พ.ย. 2561 14.00
ราคาล่าสุด

12.90  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.77%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

60,700

วันก่อนหน้า

13.00

ราคาเปิด

13.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.80 - 13.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.53 - 13.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.90 / 8,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.90 / 65,400

Chart Type