TPRIME


29 พ.ค. 2563 16.38
ราคาล่าสุด

15.30  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า

15.30

ราคาเปิด

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.06 - 20.24

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

14.60 / 100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16.50 / 5,000

Chart Type