TPRIME


23 มี.ค. 2561 16.35
ราคาล่าสุด

11.90  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า

11.90

ราคาเปิด

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.82 - 13.02

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.80 / 411,300

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.90 / 500

Chart Type