TPRIME


24 พ.ค. 2562 16.36
ราคาล่าสุด

14.40  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.40 (+2.86%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

105,000

วันก่อนหน้า

14.00

ราคาเปิด

14.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

14.10 - 14.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.44 - 14.43

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

14.30 / 50,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

14.40 / 10,700

Chart Type