TPRIME


18 พ.ย. 2562 16.40
ราคาล่าสุด

15.90  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

72,500

วันก่อนหน้า

15.90

ราคาเปิด

15.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

15.70 - 15.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

12.04 - 16.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

15.80 / 3,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

16.50 / 19,700

Chart Type