TPRIME


21 ก.ย. 2561 16.36
ราคาล่าสุด

13.60  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

วันก่อนหน้า

13.60

ราคาเปิด

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

-

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.47 - 13.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

13.40 / 1,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

13.50 / 50,000

Chart Type