TPRIME


25 พ.ค. 2561 16.38
ราคาล่าสุด

11.80  THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-0.84%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

837,200

วันก่อนหน้า

11.90

ราคาเปิด

11.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.70 - 11.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.77 - 12.28

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.70 / 10,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.80 / 172,600

Chart Type