หน้าแรก / ทรัพย์สินที่ TPRIME ลงทุน / อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์

อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์

อาคารได้รับ BCA Green Mark Certification จากหน่วยงานพัฒนาชาติของประเทศสิงคโปร์
ในด้านการบริหารจัดการอาคารภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณศูนย์กลางเขตธุรกิจ ณ สี่แยกอโศกสุขุมวิท อีกทั้งอาคารยังเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก และ สถานีรถไฟฟ้ามหานครสุขุมวิท ซึ่งเป็นจุดตัดของระบบขนส่งมวลชนสองเส้นทาง โดยมีทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าเข้าสู่อาคารโดยตรงทำให้อาคารได้รับผลดีจากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าในสายต่างๆ ที่จะเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทในอนาคต โดยสามารถเดินทางไปยังอาคารโดยการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร รถยนต์ รถแท็กซี่ รวมถึงรถโดยสารสาธารณะ

" ที่ตั้งของอาคารยังอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก และ สถานีรถไฟฟ้ามหานครสุขุมวิท
โดยมีทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้า เข้าสู่อาคารโดยตรง "

อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็นโครงการประเภทกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ สูง 41 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 80,944.42 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่า (Net Leasable Area) ทั้งสิ้นประมาณ 42,887.82 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่า (Office Space) ประมาณ 35,232.36 ตารางเมตร พื้นที่ร้านค้าให้เช่า (Retail Space) ประมาณ 5,705.46 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลางประมาณ 1,950.00 ตารางเมตร

พื้นที่ให้เช่า
42,887.82 ตร.ม.

อัตราส่วนพื้นที่สำนักงาน
82 %

อัตราส่วนพื้นที่ร้านค้า
18 %

ลักษณะการลงทุน

ลักษณะทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 1. กรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบและกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ผ่านการถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
2. สิทธิการใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าระหว่างอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์กับสถานีรถไฟฟ้าอโศก ตามสัญญาที่บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีอยู่กับบริษัท เอ็กเชน คอนเนคชั่น ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าดังกล่าวจากบีทีเอส

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์/ เจ้าของกรรมสิทธิ์

ที่ดิน บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
อาคารพร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
สิทธิการใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้า บริษัทเอ็กเชน คอนเนคชั่น
ระบบสาธารณูปโภค บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ บริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์
มูลค่าที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ไม่เกิน 4,800 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายเช่าพื้นที่ 02-663 5369 ext 523