เลือกช่วงวันที่:

จาก / /
ถึง  / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 เมษายน 2560 ถึง 24 พฤษภาคม 2560

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/04/2560 ถึง 09/05/2560)
12.93 12.93 11.74 12.43 5,545,845 67,560,360
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/03/2560 ถึง 24/04/2560)
13.13 13.23 12.93 13.03 6,880,630 89,893,050
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/05/2560 11.90 12.00 11.80 11.80 81,700 964,410
23/05/2560 11.90 11.90 11.80 11.80 86,200 1,021,930
22/05/2560 11.80 12.00 11.70 12.00 50,100 588,440
19/05/2560 11.80 11.90 11.80 11.90 170,500 2,020,620
18/05/2560 12.10 12.10 11.80 11.80 178,300 2,128,830
17/05/2560 12.13 12.13 12.13 12.13 103,758 1,259,040
16/05/2560 11.74 12.23 11.74 12.13 479,078 5,735,340
15/05/2560 11.94 12.23 11.84 12.23 762,101 9,110,030
12/05/2560 12.03 12.23 11.94 12.13 287,648 3,487,870
11/05/2560 12.33 12.33 12.13 12.13 62,939 766,270
09/05/2560 12.23 12.43 11.94 12.43 439,666 5,345,400
08/05/2560 12.43 12.43 12.23 12.33 121,353 1,495,680
05/05/2560 12.23 12.43 12.23 12.43 13,573 166,390
04/05/2560 12.13 12.33 12.13 12.23 100,742 1,222,670
03/05/2560 12.03 12.13 11.94 12.13 67,463 806,010
02/05/2560 11.94 12.03 11.94 12.03 638,034 7,615,530
28/04/2560 11.94 11.94 11.74 11.94 1,989,406 23,736,510
27/04/2560 12.43 12.43 12.13 12.13 810,160 9,931,040
26/04/2560 12.83 12.83 12.33 12.43 816,494 10,219,340
25/04/2560 12.93 12.93 12.73 12.83 548,954 7,021,790
24/04/2560 13.03 13.03 12.93 13.03 37,200 483,000
21/04/2560 13.03 13.03 12.93 13.03 10,356 133,930
20/04/2560 12.93 13.03 12.93 13.03 436,348 5,684,700
19/04/2560 13.03 13.13 13.03 13.13 10,155 132,320
18/04/2560 13.03 13.13 13.03 13.13 69,072 899,980
17/04/2560 13.03 13.03 13.03 13.03 303,332 3,952,270
12/04/2560 13.13 13.23 13.13 13.23 259,999 3,416,840
11/04/2560 13.03 13.13 13.03 13.13 502,203 6,592,400
10/04/2560 13.13 13.13 13.03 13.13 164,083 2,153,640
07/04/2560 13.03 13.13 13.03 13.13 179,566 2,340,520
05/04/2560 13.03 13.03 13.03 13.03 313,789 4,088,510
04/04/2560 13.03 13.03 13.03 13.03 495,969 6,462,230
03/04/2560 13.03 13.03 12.93 12.93 1,080,817 14,080,200
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น